DOI: 10.5553/RP/048647002009051003006

Res PublicaAccess_open

Symposium

ICT en ontwikkeling. Opinies over de digitale noord-zuidkloof

Authors
DOI
Show PDF
Author's information Statistics Citation
This article has been viewed times.
This article been downloaded 0 times.
Suggested citation
Veva Leye, Leo Van Audenhove, Dorien Baelden e.a. , "ICT en ontwikkeling. Opinies over de digitale noord-zuidkloof", Res Publica, 3, (2009):393-410

Dit artikel wordt geciteerd in


Print this article