Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2016

Willem Witteveen, De wet als kunstwerk: Een andere filosofie van het recht. Hoe de filosofen onze wetgevers de maat nemen

Wouter de Been