DOI: 10.5553/RP/048647001965007004345

Res PublicaAccess_open

Article

De verbetering van de parlementaire arbeid in België

Authors
DOI

Statistics Citation
This article has been viewed times.
This article been downloaded 0 times.
Suggested citation
Herman Van Impe, "De verbetering van de parlementaire arbeid in België", Res Publica, 4, (1965):345-351

Dit artikel wordt geciteerd in


Print this article