Rp_0486-4700_2018_060_004_covr
Rss

Res Publica

About this journal  

Subscribe to the email alerts for this journal here to receive notifications when a new issue is at your disposal.

Issue 3, 1972 Expand all abstracts
Article

Access_open Henri Buch

Authors Léon-Eli Troclet

Léon-Eli Troclet
Article

Access_open Paul-Henri Spaak

Authors Léo Moulin

Léo Moulin
Article

Access_open La détresse du politique

Authors Julien Freund

Julien Freund

Alfred Frisch
Article

Access_open Cabinets ministériels en France et en Belgique

Authors Daniel Norrenberg

Daniel Norrenberg
Article

Access_open Le pouvoir politique des moyens de communication

Attitudes des électeurs en Europe face aux campagnes de «persuasion»

Authors Holde Lhoest

Holde Lhoest
Article

Access_open Les options politiques des lycéens français

Authors Jean C. Texier

Jean C. Texier
Article

Access_open L'Europe des syndicats

Authors Alain Douxchamps

Alain Douxchamps

Marion Mushkat
Article

Access_open La partitocratie italienne

Authors Annamaria Sternberg Montaldi Boisson

Annamaria Sternberg Montaldi Boisson
Article

Access_open L'indépendance pour les Noirs d'Afrique du Sud?

Le point de non-retour est dépassé

Authors Paul Giniewski

Paul Giniewski
Article

Access_open La politique de l'Union Soviétique en Amérique Latine

échec ou réussite?

Authors Eddy Kaufman

Eddy Kaufman

    De spreiding van de regeringsactiviteit op economisch vlak over een steeds toenemend aantal departementen leidde in 1938 in België tot de oprichting, in de schoot van de Ministerraad, van het Ministerieel comité voor economische coördinatie. Sedertdien won dit geleidelijk aan belang: zijn bevoegdheid breidde zich uit tot het financiële en het sociale domein, en het verwierf een eigen beslissingsmacht. Na de Ministerraad is het veruit het belangrijkste en het stabielste van de ministeriële overlegorganen.Toch zou het, voor een grotere eenheid zowel bij de conceptie als bij de uitvoering van het regeringsbeleid, nuttig zijn indien het de bevoegdheid van nog enkele andere ministeriële comités zou overnemen, indien de voorgelegde dossiers vollediger zouden zijn, indien aan de leden meer tijd werd gelaten om ze te bestuderen, en indien het werk door een interdepartementeel orgaan van ambtenaren werd voorbereid.


J. Van Orshoven
Article

Access_open Comptes rendus

Authors Editor Res Publica

Editor Res Publica