DOI: 10.5553/RP/048647001972014003591

Res PublicaAccess_open

Article

Het ministerieel comite voor economische en sociale coordinatie

Authors
DOI
Show PDF
Abstract Statistics Citation
This article has been viewed times.
This article been downloaded 0 times.
Suggested citation
J. Van Orshoven, "Het ministerieel comite voor economische en sociale coordinatie", Res Publica, 3, (1972):591-623

    De spreiding van de regeringsactiviteit op economisch vlak over een steeds toenemend aantal departementen leidde in 1938 in België tot de oprichting, in de schoot van de Ministerraad, van het Ministerieel comité voor economische coördinatie. Sedertdien won dit geleidelijk aan belang: zijn bevoegdheid breidde zich uit tot het financiële en het sociale domein, en het verwierf een eigen beslissingsmacht. Na de Ministerraad is het veruit het belangrijkste en het stabielste van de ministeriële overlegorganen.Toch zou het, voor een grotere eenheid zowel bij de conceptie als bij de uitvoering van het regeringsbeleid, nuttig zijn indien het de bevoegdheid van nog enkele andere ministeriële comités zou overnemen, indien de voorgelegde dossiers vollediger zouden zijn, indien aan de leden meer tijd werd gelaten om ze te bestuderen, en indien het werk door een interdepartementeel orgaan van ambtenaren werd voorbereid.

Dit artikel wordt geciteerd in


Print this article