Res Publica

Book Review

De verdwijning van de politiek

Authors Rien Rouw
Author's information

Rien Rouw
Rien Rouw (1965) is senior adviseur kennis bij de rijksoverheid. Daarnaast is hij gastonderzoeker bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Eerder werkte hij bij de Algemene Rekenkamer en bij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). Bij de RMO schreef hij mee aan adviezen en publiceerde hij artikelen over uiteenlopende thema’s als geweld, waarden en normen, opvoeding, zorg, media en de verhouding tussen overheid en samenleving.

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.