DOI: 10.5553/RP/048647002010052001004

Res PublicaAccess_open

Article

Opkomstplicht in Vlaanderen: een gespreide slagorde?

Onderzoek naar de gelaagdheid van houdingen ten aanzien van de opkomstplicht

Keywords compulsory voting, Belgium, turnout, multi level context
Authors
DOI
Show PDF
Author's information Statistics Citation Citations (4)
This article has been viewed times.
This article been downloaded 0 times.
Suggested citation
Dries Verlet, Ann Carton and Marc Callens, "Opkomstplicht in Vlaanderen: een gespreide slagorde?", Res Publica, 1, (2010):45-71

Dit artikel wordt geciteerd in


Print this article