DOI: 10.5553/RP/048647002010052002007

Res PublicaAccess_open

Research Note

Ongelijkheden in niet-geïnstitutionaliseerde vormen van politieke participatie.

Een multilevelanalyse van data uit 25 landen

Authors
DOI

Author's information Statistics Citation
This article has been viewed times.
This article been downloaded 0 times.
Suggested citation
Sofie Marien, Marc Hooghe and Ellen Quintelier, "Ongelijkheden in niet-geïnstitutionaliseerde vormen van politieke participatie.", Res Publica, 2, (2010):266-268

Dit artikel wordt geciteerd in


Print this article