Res Publica

Essay

Verkiezingscampagnes in België en Nederland

Vergelijkbare landen, verschillende campagnes?

Authors Philip Van Praag en Peter Van Aelst
Author's information

Philip Van Praag
Philip van Praag (1949) is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en als onderzoeker aan the Amsterdam School of Communication Research (ASCoR). Zijn onderzoeksbelangstelling richt zich op politieke partijen, verkiezingscampagnes, politieke communicatie, referenda en Nederlandse politiek.

Peter Van Aelst
Peter Van Aelst (1974) is verbonden aan het Instituut Politieke Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Zijn onderwijs en onderzoek situeert zich in het domein van de politieke communicatie en de politieke psychologie.

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.