Res Publica

Research Note

Besmettelijke partijen

Anti-immigratiepartijen en hun effect op de immigratiestandpunten van andere partijen

Authors Joost van Spanje
Author's information

Joost van Spanje
Joost van Spanje (1977) zal vanaf 1 april 2011 als universitair docent verbonden zijn aan de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) van de Universiteit van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in politiek gedrag, verkiezingsstudies en politieke communicatie en publiceerde in tijdschriften als European Union Politics, West European Politics en European Journal of Political Research. Zijn proefschrift over cordons sanitaires in 15 West-Europese landen werd bekroond met de Jaarprijs Politicologie 2010.

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.