Res Publica

Essay

De politieke werkzaamheid van waarheid aan het eind van de twintigste eeuw

De Waarheids- en Verzoeningscommissie in Zuid-Afrika

Authors Ignaas Devisch
Author's information

Ignaas Devisch
Ignaas Devisch (1970) is als filosoof verbonden aan de Arteveldehogeschool en de Universiteit Gent. Hij doceert er medische filosofie en ethiek, bio-ethiek en sociale filosofie. Hij studeerde aan de universiteiten van Gent en Brussel en promoveerde in 2002. Hij publiceert regelmatig in binnen- en buitenland over medische filosofie, sociale en politieke filosofie, sportfilosofie en cultuurfilosofie. Hij is tevens voorzitter van vzw De Maakbare Mens.

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.