Res Publica

Symposium

Politicologen tussen feiten en normen

Authors Marc Hooghe, Jan Beyers en Koen Vlassenroot
Author's information

Marc Hooghe
Marc Hooghe (1966) is hoogleraar politieke wetenschappen aan de KULeuven en aan de Universit├ę Lille-II. Hij publiceert vooral rond politieke participatie en sociaal kapitaal, en af hij toe neemt hij ook deel aan het publieke debat over de Belgische politiek. In het verleden was hij o.m. hoofdredacteur van Res Publica en van Acta Politica.

Jan Beyers
Jan Beyers (1968) is hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Hij is actief op het terrein van institutionele theorie├źn, politieke organisaties en belangengroepen, vergelijkende en Europese politiek en onderzoeksmethoden.

Koen Vlassenroot
Koen Vlassenroot (1968) is als hoofddocent verbonden aan de Conflict Research Group, Universiteit Gent. Zijn onderzoeksdomeinen zijn: conflict, rebellenbewegingen, grondstoffen, toegang tot land en Centraal-Afrika.

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.