Res Publica

Research Note

Waarom nationale belangengroepen aan ‘multi-level venue-shopping’ doen

Authors Jan Beyers en Bart Kerremans
Author's information

Jan Beyers
Jan Beyers is hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Hij is actief op het terrein van institutionele theorieën, politieke organisaties en belangengroepen, vergelijkende en Europese politiek en onderzoeksmethoden.

Bart Kerremans
Bart Kerremans is gewoon hoogleraar internationale betrekkingen aan de KU Leuven. Zijn onderzoek richt zich op de internationale politieke economie van handelsbeleid met aandacht voor de rol en het gedrag van publieke en private actoren daarin.

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.