Res Publica

Research Note

De Derde Weg en de sociaaldemocratie: de juiste weg voorwaarts?

Authors Hans Keman
Author's information

Hans Keman
Hans Keman is hoogleraar Vergelijkende Politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij heeft gepubliceerd op het gebied van partijen en partijsystemen, de vorming en het fungeren van partijregeringen, de verzorgingsstaat en economische ontwikkeling en op het terrein van de vergelijkende methode.

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.