Res Publica

Research Note

Bronnen en legitimiteit van financiële liberalisering

Authors Brian Burgoon, Panicos Demetriadis en Geoffrey Underhill
Author's information

Brian Burgoon
Brian Burgoon is hoogleraar internationale en vergelijkende politieke economie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek is gericht op politieke reacties op economische globalisering.

Panicos Demetriadis
Panicos Demetriades is hoogleraar financiële economie verbonden aan de afdeling Economie van University of Leicester. Zijn onderzoek is gericht op het ontwerpen en functioneren van financiële markten.

Geoffrey Underhill
Geoffrey Underhill is hoogleraar ‘global governance’ verbonden aan de afdeling Politicologie van de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek is gericht op de politieke economie van financiële en monetaire beleid en samenwerking.

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.