Res Publica

Research Note

Een psycho-politiek profiel van gematigden en links- en rechts-extremisten

Authors Alain Van Hiel
Author's information

Alain Van Hiel
Alain Van Hiel is hoogleraar aan de Universiteit Gent, Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie. Hij bestudeert sociale en politieke psychologie, met een bijzondere interesse voor het ontstaan en de reductie van vooroordelen. Hij bestudeert eveneens sociale attitudes en rechtse ideologie.

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.