Res Publica

Research Note

Hoe regio’s zich ontplooien in Brussel

De organisatietypes van territoriale vertegenwoordiging bij de EU

Authors Tom Donas en Jan Beyers
Author's information

Tom Donas
Tom Donas is onderzoeker en doctoraatstudent bij het Antwerp Centre for Institutions and Multilevel Politics (ACIM) van de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek spitst zich toe op territoriale belangenvertegenwoordiging in de Europese Unie.

Jan Beyers
Jan Beyers is hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, Departement Politieke Wetenschappen, en hoofd van de onderzoeksgroep Antwerp Centre for Institutions and Multilevel Politics (ACIM). Zijn onderzoek en onderwijs situeren zich op het terrein van institutionele theorieën, politieke organisaties en belangengroepen, vergelijkende en Europese politiek en onderzoeksmethoden.

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.