Res Publica

Research Note

Over de politiek-juridische constructie van soevereiniteit

Authors Tanja E. Aalberts
Author's information

Tanja E. Aalberts
Tanja Aalberts is senior onderzoeker Transnational Legal Studies aan de Rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar achtergrond is in IB-theorie en internationale rechtstheorie, en haar onderzoek richt zich op de wisselwerking tussen recht en politiek binnen de internationale samenleving. Zij is tevens redacteur bij het Leiden Journal of International Law.

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.