Res Publica

Research Note

Is de EU meer dan de som der delen in multilaterale onderhandelingen?

Authors Louise van Schalk
Author's information

Louise van Schalk
Louise van Schaik is als Senior Research Fellow verbonden aan Instituut Clingendael. Haar onderzoek richt zich op het internationale optreden van de EU, alsmede specifieke mondiale thema’s als klimaatverandering, schaarste van natuurlijke hulpbronnen en gezondheidsbeleid. Zij publiceerde onder andere in Journal of Common Market Studies en Journal of European Integration.

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.