Res Publica

Research Note

Leiden meer beheersautonomie en resultaatsturing tot een meer innovatieve cultuur bij publieke organisaties?

Authors Jan Wynen, Koen Verhoest, Eduardo Ongaro en Sandra van Thiel
Author's information

Jan Wynen
Jan Wynen is als doctoraatsonderzoeker verbonden aan het Instituut voor de Overheid, KULeuven.

Koen Verhoest
Koen Verhoest is als hoofddocent ZAPBOF Bestuurskunde verbonden aan de onderzoeksgroep ‘Management & Bestuur’, Universiteit Antwerpen.

Eduardo Ongaro
Eduardo Ongaro is als professor international public services management verbonden aan de Northumbria universiteit, Newcastle, UK.

Sandra van Thiel
Sandra van Thiel is hoogleraar Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.