DOI: 10.5553/RP/048647002014056004004

Res PublicaAccess_open

Essay

Politiek als een strijd om betekenis

Over de verantwoordelijkheid van politicologen in het maatschappelijk debat

Authors
DOI

Author's information Statistics Citation
This article has been viewed times.
This article been downloaded 0 times.
Suggested citation
Ico Maly, "Politiek als een strijd om betekenis", Res Publica, 4, (2014):513-528

Dit artikel wordt geciteerd in


Print this article