Res Publica

Research Note

De Europese Unie en representatie

Kan de EU de onevenwichtigheden in het systeem van belangengroepen aanpakken?

Authors Rosa Sanchez Salgado
Author's information

Rosa Sanchez Salgado
Rosa Sanchez Salgado is universitair docent aan de afdeling Politicologie van de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek concentreert zich op de participatie van ngo’s in het Europese beleidsproces. In het bijzonder analyseert zij de inspanningen van Europese instellingen om ngo’s vorm te geven.

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.