DOI: 10.5553/RP/048647002016058002003

Res PublicaAccess_open

Article

Links-libertarisme als aantrekkelijke theorie van sociale rechtvaardigheid

Keywords left-libertarianism, justice, self-ownership, Lockean proviso, liberty, equality
Authors
DOI
Show PDF
Author's information Statistics Citation
This article has been viewed times.
This article been downloaded 0 times.
Suggested citation
Kasper Ossenblok, "Links-libertarisme als aantrekkelijke theorie van sociale rechtvaardigheid", Res Publica, 2, (2016):189-213

Dit artikel wordt geciteerd in


Print this article