DOI: 10.5553/RP/048647002016058003003

Res PublicaAccess_open

Article

Van Volksunie (VU) naar Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA)

Een analyse van de ideologische opvattingen van hun partijleden

Keywords regionalist parties, party ideology, elections, party members, Belgium
Authors
DOI
Show PDF
Author's information Statistics Citation
This article has been viewed times.
This article been downloaded 0 times.
Suggested citation
Bram Wauters and Nicolas Bouteca, "Van Volksunie (VU) naar Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA)", Res Publica, 3, (2016):317-337

Dit artikel wordt geciteerd in


Print this article