Res Publica

Research Note

Burgerschap of entertainment?

Het effect van Facebook op politieke participatie van jongeren

Authors Yannis Theocharis en Ellen Quintelier
Author's information

Yannis Theocharis
Yannis Theocharis is Senior Research Fellow aan het Mannheim Centre for European Social Research (MZES), University of Mannheim. Zijn onderzoeksbelangstelling gaat uit naar politieke participatie, politiek protest, nieuwe media en sociaal kapitaal.

Ellen Quintelier
Ellen Quintelier is postdoctoraal onderzoeker aan de KU Leuven. Haar onderzoeksbelangstelling gaat uit naar politiek gedrag, politieke sociologie en vergelijkende politiek. Meer specifiek richt haar onderzoek zich op ongelijkheid in politieke participatie, politieke socialisatie en het effect van persoonlijkheid op politieke participatie.

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.