Res Publica

Essay

Volksvertegenwoordiging in de participatieve democratie: u zaagt, wij paaien?

Authors Thibaut Renson
Author's information

Thibaut Renson
Thibaut Renson studeerde politieke wetenschappen in Gent, Aix-en-Provence en Londen. Hij is als assistent verbonden aan de vakgroep Politieke Wetenschappen van de UGent. Zijn onderzoeksinteresses liggen in burgerschap en politieke participatie. Hij werkt aan een doctoraat aan het Centrum voor Lokale Politiek, waarin hij het effect van deliberatieve democratie op sociaal leren in kaart brengt. In maart 2017 verschijnt het boek Wie is nog van de partij? Crisis en toekomst van partijleden in Vlaanderen bij Uitgeverij Acco, waarin hij meeschreef aan de hoofdstukken over participatie en democratie.

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.