DOI: 10.5553/RP/048647002017059001005

Res PublicaAccess_open

Essay

Volksvertegenwoordiging in de participatieve democratie: u zaagt, wij paaien?

Authors
DOI
Show PDF
Author's information Statistics Citation
This article has been viewed times.
This article been downloaded 0 times.
Suggested citation
Thibaut Renson, "Volksvertegenwoordiging in de participatieve democratie: u zaagt, wij paaien?", Res Publica, 1, (2017):91-102

Dit artikel wordt geciteerd in


Print this article