Res Publica

Research Note

De (on)macht van verkiezingen?

Een analyse van politici tijdens hun laatste ambtstermijn

Authors Benny Geys en Karsten Mause
Author's information

Benny Geys
Benny Geys is professor aan de BI Norwegian Business School in Oslo en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Kernthema’s in zijn onderzoek betreffen politieke verantwoording, (lokaal) overheidsbeleid, fiscaal federalisme en sociaal kapitaal.

Karsten Mause
Karsten Mause is assistant professor Political Economy aan de faculteit Politieke Wetenschappen van de Universität Muenster. Zijn onderzoek concentreert zich voornamelijk op de (extra-)parlementaire activiteiten van politici en de politieke economie van staatssteun, onderwijsbeleid en publiek-private samenwerking.

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.