Res Publica

Practice

‘Wij spreken dezelfde taal, maar begrijpen elkaar soms niet’

Authors Wim Dries
Author's information

Wim Dries
Wim Dries is burgemeester van Stad Genk en voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Gemeenten en Steden.

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.