DOI: 10.5553/RP/048647002017059003010

Res PublicaAccess_open

Practice

‘Wij spreken dezelfde taal, maar begrijpen elkaar soms niet’

Authors
DOI
Show PDF
Author's information Statistics Citation
This article has been viewed times.
This article been downloaded 0 times.
Suggested citation
Wim Dries, "‘Wij spreken dezelfde taal, maar begrijpen elkaar soms niet’", Res Publica, 3, (2017):373-374

Dit artikel wordt geciteerd in


Print this article