Res Publica

Symposium

Eén angst, één volk? De emancipatieparadox van populistisch radicaal-rechts

Authors Niels Spierings
Author's information

Niels Spierings
Niels Spierings is als universitair docent sociologie verbonden aan de Radboud Universiteit, Radboud Social Cultural Sciences. Binnen de gender- en politieke sociologie richten zijn onderzoek en publicaties zich op populisme, sociale media, democratisering, sociale houdingen, emancipatie, migratie en islam. Zijn geografische focus omvat Nederland in vergelijkend Europees perspectief en het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ook publiceert hij over methoden in gender- en intersectioneel onderzoek.

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.