Res Publica

Symposium

Een register en een deontologische code voor lobbyisten in België: concordia of discordia?

Authors Karel Joos
Author's information

Karel Joos
Karel Joos is bestuurslid bij BEPACT en partner bij Interel, een Belgisch consultingbedrijf dat wereldwijd politiek advies verleent. Hij is de auteur van Lobbyen – Invloed, inzicht, impact (LannooCampus, 2015), het eerste Nederlandstalige handboek over corporate public affairs.

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.