Res Publica

Research Note

Moeten we de daklozen helpen, zelfs als ze dat niet willen?

Authors Bart van Leeuwen en Michael Merry
Author's information

Bart van Leeuwen
Bart van Leeuwen is universitair docent politieke theorie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij verricht onderzoek naar thema’s die samenhangen met verstedelijking, waaronder intercultureel stadsburgerschap, segregatie en dakloosheid.

Michael Merry
Michael Merry is hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in ethiek en onderwijs.

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.