Res Publica

Symposium

Relatie politicologie-politiek is veranderd, maar niet verslechterd

Authors Stefaan Walgrave
Author's information

356548 Stefaan Walgrave
Stefaan Walgrave is politicoloog aan de Universiteit Antwerpen. Hij was hoofdredacteur van Res Publica in de periode 2001-2002.

Please sign in to access the article



Did you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.