European Employment Law Cases

ECJ Court Watch

Case C-866/19, Social insurance

SC – v – Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych, reference lodged by the Sąd Najwyższy (Poland) on 27 November 2019

Keywords Social insurance

Please sign in to access the articleDid you receive an activation code but no access yet? Please activate your code here.

Forgot your password? Request new password.