Family & Law, December 2012

Van rechtswege beperking van handelingsonbekwaamheid en bewind over vermogen en de rechtvaardiging daarvan

Mr. Hans ter Haar

Noten