Family & Law, September 2015

Verslag Symposium ‘Invoering beperkte huwelijksgoederengemeenschap in Nederland’: Commentaren vanuit het buitenland, praktijk, politiek en wetenschap

Bas Legger en Tiddo Bos

Noten