Netherlands Journal of Legal PhilosophyAccess_open

Article

Bespreking en aankondiging: G.M.A. van der Heijden, Een filosofie van behoorlijk bestuur. Een verklaring voor de juridische en maatschappelijke functie van de beginselen van behoorlijk bestuur (diss. Amsterdam UvA),

Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2001,

Authors
Show PDF
Statistics Citation
This article has been viewed times.
This article been downloaded 0 times.
Suggested citation
J.G. Sijmons, "Bespreking en aankondiging: G.M.A. van der Heijden, Een filosofie van behoorlijk bestuur. Een verklaring voor de juridische en maatschappelijke functie van de beginselen van behoorlijk bestuur (diss. Amsterdam UvA),", Netherlands Journal of Legal Philosophy, 2, (2003):

Dit artikel wordt geciteerd in


Print this article
Button_em_en