22130713_covr
Rss

Netherlands Journal of Legal Philosophy

About this journal  

Subscribe to the email alerts for this journal here to receive notifications when a new issue is at your disposal.

Issue 2, 2004
Article

Access_open Democratie als voorwaarde voor de rechtsstaat

Keywords rechtsstaat, democratie, bestuurder, noodzakelijkheid, voorwaarde, vrucht, wetgeving, idee, wettekst, zelfregulering
Authors P.C. Westerman

P.C. Westerman
Article

Access_open De legitimiteit van humanitaire interventies; Preadvies Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht

vergadering van 18 juni 2004

Keywords tussenkomst, reputatie, geweld, legitimiteit, mandaat, democratie, rechtmatigheid, vertegenwoordiger, vertegenwoordiging, kiesrecht
Authors R. Janse

R. Janse
Article

Access_open Wetgeving in de eerste persoon meervoud: identiteit, representatie en reflexiviteit

Keywords democratie, identiteit, wetgeving, identificatie, rechtsstaat, noodzakelijkheid, voorwaarde, pleidooi, bouw, misdrijf
Authors G. Roermund

G. Roermund
Article

Access_open Lettres Persanes 2

Woorden of daden? De vrije meningsuiting van het Vlaams Blok

Keywords discriminatie, vrijheid van meningsuiting, verbod, democratie, vereniging, verkiezing, aansprakelijkheid, belediging, betaling, geldboete
Authors M. Adams

M. Adams
Article

Access_open Rechtsfilosofische annotaties

HR 26 januari 1990, NJ 1990, 794

Keywords rechtvaardigingsgrond, rechtmatigheid, onrechtmatigheid, schulduitsluitingsgrond, toestemming, schadevergoeding, delinquent, zaakschade, eigendom, politie
Authors J.C. Hage

J.C. Hage
Book Review

Access_open Olav Antonie Haazen, Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht. Een verhandeling over de terugwerkende kracht van rechtspraak, de rechtsdwaling en de democratische rechtsvindingsleer (diss. Tilburg)

Deventer: Kluwer

Keywords terugwerkende kracht, auteur, rechtspraak, rechtszekerheidsbeginsel, identiteitsbewijs, erkenning, idee, rechtsdwaling, asbest, gebrek
Authors W. Burg

W. Burg
Book Review

Access_open Wibren van der Burg, Dynamisch recht. De interactie tussen recht, ethiek en samenleving (oratie Tilburg)

Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2001, 46 p.

Keywords Europees hof voor de rechten van de mens, verdrag, model, pleidooi, rechtspraak, citaat, diefstal, goede zeden, homoseksualiteit, lidstaat
Authors A. Soeteman

A. Soeteman
Book Review

Access_open Samuel Freeman (ed.), The Cambridge Companion to Rawls

Cambridge: Cambridge University Press 2003, 598 p.

Keywords auteur, autonomie, democratie, dwaling, kwaliteit, leerling, levering, overlijden, prestatie, uitleg
Authors A.J. Wolthuis

A.J. Wolthuis
Book Review

Access_open G.A. van der Wal, Recht met reden. Verzamelde opstellen

Rotterdam: Kluwer 2003, 430 p.

Keywords democratie, auteur, identiteit, noodzakelijkheid, verzamelwerk, aansprakelijkheid, autonomie, bedreiging, begiftigde, daderschap
Authors A. Ieven

A. Ieven
Book Review

Access_open J.-W.Müller, A Dangerous Mind. Carl Schmitt in Post-War European Thought, New Haven and London

Yale University Press 2003, 292 p.

Keywords auteur, verspreiding, idee, leerling, ontlening, aansprakelijkheid, aanwijzing, armoede, arrestatie, autonomie
Authors B. Klink

B. Klink
Book Review

Access_open G. Agamben, Etat d'exception.

Homo Sacer, II, 1, Parijs: Seuil 2003, 152 p.

Keywords bestuurder, bedreiging, gemeentebestuur, grondrecht, legaliteit, noodtoestand, opschorting, vermoeden, gedetineerde, idee
Authors T. Holterman

T. Holterman
Book Review

Access_open G.R. Rutgers & G. Molier (red.), Het multiculturele debat. Integratie of assimilatie?

Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2004, 173 p.

Keywords databank, discriminatie, internet, rechtsstaat, regering
Authors J.E. Soeharno

J.E. Soeharno