Netherlands Journal of Legal PhilosophyAccess_open

Book Review

Olav Antonie Haazen, Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht. Een verhandeling over de terugwerkende kracht van rechtspraak, de rechtsdwaling en de democratische rechtsvindingsleer (diss. Tilburg)

Deventer: Kluwer

Keywords terugwerkende kracht, auteur, rechtspraak, rechtszekerheidsbeginsel, identiteitsbewijs, erkenning, idee, rechtsdwaling, asbest, gebrek
Authors
Show PDF
Statistics Citation
This article has been viewed times.
This article been downloaded 0 times.
Suggested citation
W. Burg, "Olav Antonie Haazen, Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht. Een verhandeling over de terugwerkende kracht van rechtspraak, de rechtsdwaling en de democratische rechtsvindingsleer (diss. Tilburg)", Netherlands Journal of Legal Philosophy, 2, (2004):

Dit artikel wordt geciteerd in


Print this article
Button_em_en