22130713_covr
Rss

Netherlands Journal of Legal Philosophy

About this journal  

Subscribe to the email alerts for this journal here to receive notifications when a new issue is at your disposal.

Issue 3, 2004
Article

Access_open De theorie van de rechtvaardige oorlog en het 'ius post bellum'

Keywords tussenkomst, democratie, herstel, huisvesting, geweld, optie, regering, aansprakelijkheid, armoede, auteur
Authors R. Janse

R. Janse
Article

Access_open Het (de)constructivisme van Duncan Kennedy

Keywords arbeider, burgerlijk recht, getuige, idee, moeder, onrechtmatige daad, overleden, student, toegankelijkheid, toestemming
Authors P. Westerman

P. Westerman
Article

Access_open Een linkse fenomenologische kritiek op de rechtsvindingstheorie van Hart en Kelsen

Keywords arbeider, idee, auteur, geschrift, machtenscheiding, noodzakelijkheid, rechterlijke macht, schikking, uitleg, vertaling
Authors D. Kennedy

D. Kennedy
Article

Access_open Interview met Duncan Kennedy

Keywords kind, contract, gift, arrangement, leasing, observer, as low as reasonably achievable, elektronisch geld, interest, machine
Authors P. Westerman

P. Westerman
Article

Access_open De nieuwe wereldorde en het beste regime: de neoconservatieven, de straussianen en Leo Strauss

Keywords politieke filosofie, democratie, bedreiging, idee, auteur, bouw, leerling, levering, opeising, overleden
Authors D. Janssens

D. Janssens
Article

Access_open Ideals and values in law. A comment on 'The Importance of Ideals'

Keywords claim, model, rechtsstaat, concern, kind, leasing, character, contract, milieurecht, modellenrecht
Authors R. Cotterrell

R. Cotterrell
Article

Access_open Paul Scholten en de 'rule of law'

Keywords rechtsstaat, echtscheiding, democratie, Europees hof voor de rechten van de mens, huwelijk, strafrecht, auteur, geschrift, geweld, idee
Authors W. Borst

W. Borst
Article

Access_open Lettres Persanes 3

Grondwettigheidstoetsing door de rechter: Aristoteles of Montesquieu?

Keywords scheiding der machten, grondrecht, noodzakelijkheid, idee, machtenscheiding, gelijkheidsbeginsel, onpartijdigheid, rechterlijke macht, uitvoerende macht, wet in formele zin
Authors M. Adams

M. Adams

B. Klink
Book Review

Access_open M. Hildebrandt, Straf(begrip) en procesbeginsel (diss. Rotterdam)

Deventer: Kluwer 2002, 571 p.

Authors H. Wiersinga

H. Wiersinga

J.E. Soeharno

B.F. Beljaars

H. Gribnau