Netherlands Journal of Legal PhilosophyAccess_open

Book Review

H.T.M. Kloosterhuis, Van overeenkomstige toepassing. De pragma-dialectische reconstructie van analogie-argumentatie in rechterlijke uitspraken (diss. Amsterdam UvA)

Amsterdam: Thela Thesis 2002, 221 p.

Authors
Show PDF
Statistics Citation
This article has been viewed times.
This article been downloaded 0 times.
Suggested citation
H. Kaptein, "H.T.M. Kloosterhuis, Van overeenkomstige toepassing. De pragma-dialectische reconstructie van analogie-argumentatie in rechterlijke uitspraken (diss. Amsterdam UvA)", Netherlands Journal of Legal Philosophy, 2, (2005):

Dit artikel wordt geciteerd in


Print this article
Button_em_en