Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2010

Slapende rechters, dwalende rechtspsychologen en het hypothetische karakter van feitelijke oordelen

Klaas Rozemond

Noten