Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2010

B.C. van Beers, Persoon en lichaam in het recht

Martin Buijsen