Netherlands Journal of Legal PhilosophyAccess_open

Editorial

Internationalisering en naamsverandering

Authors
Show PDF Show fullscreen
Statistics Citation
This article has been viewed times.
This article been downloaded 0 times.
Suggested citation
Mireille Hildebrandt, "Internationalisering en naamsverandering", Netherlands Journal of Legal Philosophy, 1, (2012):3-4

Dit artikel wordt geciteerd in

   Het tijdschrift voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie (R&R) heeft de afgelopen jaren een flinke slag gemaakt met internationalisering. In 2006 verscheen een eerste Engelstalig special issue, met werk van Patrick H. Glenn, sinds 2008 gevolgd door een jaarlijks special issue, met bijdragen van Bonnie Honig, Philip Pettit, Neil Walker en afgelopen jaar van Gunther Teubner. De redactie heeft daarbij steeds een tweesporenbeleid voor ogen gehad: het tijdschrift blijft een forum voor Nederlandstalige artikelen maar zoekt daarnaast naar mogelijkheden om de inhoud deels te ontsluiten voor niet-Nederlandstalige lezers en rechtstreeks het debat aan te gaan met niet-Nederlandstalige auteurs.

   Sinds geruime tijd is het tijdschrift naast de papieren uitgave ook online beschikbaar, waarbij met ingang van dit jaar ook een Engelstalige site beschikbaar is via de met Boom verbonden uitgever Eleven Journals. Daar zijn de Engelstalige issues op basis van open access direct vrij toegankelijk (de andere nummers waren al in open access beschikbaar na verloop van een jaar). Met de nieuwe website zijn de online zichtbaarheid en vindbaarheid van de Engelstalige onderdelen van het tijdschrift sterk verbeterd. Wij hechten eraan hier nog eens dank te zeggen aan de scheidend voorzitter van de redactie, Hans Lindahl, voor zijn onvermoeibare inzet bij deze belangrijke uitbreiding van het bereik van R&R. Wij danken ook graag NWO, dat de overgang naar een internationaal peer reviewed journal in open access met een financiële vergoeding ondersteunt en de inspanningen van Boom/Eleven bij de verdere uitvoering van de Engelstalige online beschikbaarheid.

   De internationale profilering is inmiddels ook zichtbaar in de nieuwe naam. Met ingang van 2012 is het tijdschrift omgedoopt tot Netherlands Journal of Legal Philosophy (NJLP). Met deze titel bevestigt de redactie het tweesporenbeleid door de Nederlandse herkomst van het tijdschrift te benadrukken en tegelijk aan te geven dat wij internationale erkenning en herkenbaarheid serieus nemen. Ook voor Nederlandse en Vlaamse academici is publicatie in een internationaal peer reviewed journal immers van doorslaggevend belang. Op deze wijze hopen wij het kwaliteitsniveau van het tijdschrift blijvend te kunnen waarborgen en bovendien meerwaarde te creëren met deelname aan het internationale debat.

  • Editorial

   The journal for Rechtsfilosofie & Rechtstheorie is making headway in terms of internationalization. Since its first international special issue was published in 2006, with a contribution from Patrick H. Glenn, it has brought the work of leading international scholars of legal philosophy to its Dutch and Flemish readers. Since 2008 an annual international special issue has been published, with contributions by Bonnie Honig, Philip Pettit, Neil Walker and, most recently, Gunther Teubner. By internationalizing, the editors wish to expand the journal’s focus: it will remain a platform for scholarly articles in Dutch on legal philosophy, but at the same time it will also attempt to engage readers not familiar with the Dutch language and allow scholars from the Netherlands and Flanders to engage in direct discussions with leading international scholars within the scope of the journal.

   The international issues are available in open access on the website of Eleven Journals, increasing the visibility and searchability of the journal. We thank our former Editor-in-Chief Hans Lindahl for his unrelenting drive to advance the quality of the journal as an international peer reviewed journal and we are happy to announce that, reflecting this new ambition, as of 2012 the journal will be known as the Netherlands Journal of Legal Philosophy (NJLP).


Print this article
Button_em_en