Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2013

Maria IJzermans, De overtuigingskracht van emoties bij het rechterlijk oordeel

Henrike Jansen