Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 3 2014

Wetenschap als kunstwerk: In Memoriam Willem Witteveen

Sanne Taekema en Bart van Klink

Noten