Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2019

De waarde van het parlement: Van der Pot bij de VWR, Schmitt en het parlement als architectonisch-ordeningsprincipe

Bastiaan Rijpkema

Noten