Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2020

Recht en politiek in de klimaatzaken

Vincent Dupont

Noten