Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2020

De rampzalige invloed van Ronald Dworkin op het Nederlandse euthanasierecht

Klaas Rozemond

Noten