Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 2 2022

De ventielfunctie van de artikel 12 Sv-procedure: van georganiseerd wantrouwen naar gezamenlijk politiek project?

Sophie Koning

Noten