Search result: 332 articles

x
Year 2017 x
Article

The Hague Space Resources Governance Working Group

Second Progress Report and the Way Forward

Journal International Institute of Space Law, Issue 2 2017
Authors Tanja Masson-Zwaan, René Lefeber, Giuseppe Reibaldi e.a.
Author's information

Tanja Masson-Zwaan
Tanja Masson-Zwaan (corresponding author), International Institute of Air & Space Law, Leiden University, The Netherlands, t.l.masson@law.leidenuniv.nl.

René Lefeber
René Lefeber, Netherlands Ministry of Foreign Affairs, The Netherlands, rene.lefeber@minbuza.nl.

Giuseppe Reibaldi
Giuseppe Reibaldi, Special Space Policy Advisor, The Netherlands, giuseppe.reibaldi@gmail.com.

Dimitra Stefoudi
Dimitra Stefoudi, International Institute of Air & Space Law, Leiden University, The Netherlands, d.stefoudi@law.leidenuniv.nl.

Maria Manoli
DCL Candidate, Institute of Air and Space Law, McGill University; Erin J.C. Doctoral Fellow in Space Governance.

    Nederlandse kinderen lijken minder te weten over kinder- en mensenrechten dan andere kinderen in Europa. Om die reden zien beleidsmakers, wetenschappers en maatschappelijke organisaties een noodzaak om formele educatie op deze onderwerpen te introduceren in alle onderwijsniveaus. Wat denken middelbare leerlingen zelf hier echter over? Dit artikel onderzoekt het rechtsbewustzijn van kinderen in drie Nederlandse middelbare scholen ten aanzien van hun specifieke rechten als kinderen. Het wordt duidelijk dat kinderen ideeën en meningen hebben over hun rechten en daarmee een rechtsbewustzijn hebben, ook als zij geen rechtenjargon gebruiken. Hun rechtsbewustzijn bestaat uit moraliteit, wat verklaart dat zij bepaalde rechten zelf bedenken: sommige thema’s vinden zij zo belangrijk dat zij voelen dat ze deel uitmaken van hun fundamentele rechten als kinderen. Het integreren van mensenrechteneducatie in het schoolcurriculum zou een nodige, maar is een onvoldoende oplossing voor het ‘probleem’ dat voor ons ligt. Het is namelijk niet bewezen of meer kennis op deze onderwerpen ook leidt tot verandering van gedrag. De kinderen maakten namelijk ook bewuste keuzes om níet hun rechten in te roepen, maar om hun problemen anderszins op te lossen. Dit moet worden meegenomen om interventies effectief te laten zijn, zodat niet het tegenovergestelde van wat gewenst is, wordt bereikt. En effectieve interventies dienen daarnaast aan te sluiten bij het dagelijks leven van de kinderen. Volgens de leerlingen zijn kinderrechten vooral ook iets dat we moeten doen en oefenen.
    Dutch children seem to be less informed about children’s and human rights than their peers in other European states. Therefore, policy makers, academics and CSOs recognise a need to introduce formal education on these matters in all levels of schooling. But what do secondary school children themselves think about this? This article explores the legal consciousness of children in three Dutch schools on their specific rights as children. It has been evidenced that children have ideas and opinions about their rights and therefore have a legal consciousness, though without using the language of the law. Their legal consciousness consists of morality, which explains their ‘invention’ of certain rights: some themes are of such importance that they feel these are part of their fundamental rights as children. Integrating human rights education into the school curriculum may be a necessary, but is an insufficient solution to the ‘problem’ at hand. It has not been evidenced whether more knowledge changes their behavior. The children made informed decisions to not invoke their rights, and to solve their problems differently. Effective interventions need to take this into account in order to relate to their everyday lives and avoid having the opposite effect of what is intended. According to the students, children’s rights are mostly something to be done or practiced.


Carrie van der Kroon LL.M.
Carrie van der Kroon works as a programme officer on girls’ rights in the Global South at Defence for Children International – ECPAT the Netherlands. She obtained her masters in Legal Research (Cum Laude) at Utrecht University in the Netherlands, specialising in international children’s rights from a socio-legal perspective.
Article

Access_open The Demos as a Plural Subject

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2017
Keywords democracy, demos, normativity, Margaret Gilbert, joint commitment
Authors Bas Leijssenaar
AbstractAuthor's information

    Existing conceptualizations of the demos fail to treat issues of composition and performativity consistently. Recent literature suggests that both aspects are required in a satisfactory account of the demos. An analysis of this literature suggests several desiderata that such an account must meet. I approach the definition of demos with a conceptual framework derived from Margaret Gilbert’s plural subject theory of social groups. I propose an account of demos as a plural subject, constituted by joint commitment. This account offers an improved and consistent understanding of normativity, composition, agency, and cohesion of demos.


Bas Leijssenaar
Bas Leijssenaar is PhD-candidate at the Institute of Philosophy, Centre for Social and Political Philosophy of the University of Leuven.

François Levrau
Dr. François Levrau studeerde klinische psychologie en moraalfilosofie en promoveerde in de sociale wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen.
Article

Access_open Belgium and Democratic Constitution-Making: Prospects for the Future?

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2017
Keywords constitutional change, democracy, participation, Belgium
Authors Ronald Van Crombrugge
Abstract

    How constitutions are changed – and more importantly: how they should be changed – is the subject of ongoing debate. There seems to be a growing consensus, however, that in order for a constitution to be considered legitimate it is required that it was created through a democratic process. This growing consensus stands in sharp contrast with the Belgian experience of constitutional change as an essentially elite-led process that takes place behind closed doors. This article seeks to explore the possibilities for more democratic forms of constitutional change in Belgium. It does so by evaluating and comparing two examples of democratic constitution-making, namely the constitution-making processes In South Africa (1996) and Iceland (2012). On the basis of these two examples, several concrete suggestions will be made, which are not only relevant for the Belgian case but can be applied more broadly to other countries as well.


Ronald Van Crombrugge

Antoinette Muntjewerff
Dr. Antoinette J. Muntjewerff (Ph.D., MSc., LL.M.) is UD juridische methodologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Wouter Veraart
Prof. mr. Wouter Veraart is hoogleraar Encyclopedie van de Rechtstwetenschap en Rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoofdredacteur van Netherlands Journal of Legal Philosophy.
Article

Access_open De nominalistische theorie van de rechtssubjecten

Journal Netherlands Journal of Legal Philosophy, Issue 1 2017
Keywords rechtssubject, natuurlijk persoon, rechtspersoon, staat, orgaan
Authors Robert Jan Witpaard
AbstractAuthor's information

    In dit artikel presenteer ik een nieuwe ‘nominalistische’ theorie van de rechtssubjecten en laat ik zien waarom geen van de tot nu gepresenteerde theorieën de toets der kritiek kan doorstaan. Het artikel valt uiteen in een constructief en een kritisch deel. In het constructieve deel presenteer ik eerst de nominalistische theorie van de rechtssubjecten. Deze theorie richt zich op de persoonlijke elementen van het rechtssysteem en begrijpt rechtspersonen en organen als namen die uitsluitend bestaan binnen het rechtssysteem. In het kritische deel presenteer ik vervolgens een overzicht van de tot nu toe verdedigde theorieën van de rechtspersoon. Het gaat daarbij respectievelijk om de sociaal-biologische of organische leer, de sociologische leer, de sociologisch-juridische leer, de fictieleer en de leer van het (gepersonifieerde) normencomplex. Aan de hand van enkele algemeen geaccepteerde kenmerken van de rechtspersoon laat ik ten slotte zien waarom geen van deze alternatieve theorieën de toets der kritiek kan doorstaan.


Robert Jan Witpaard
Mr. dr. Robert Jan Witpaard is jurist bij de Afdeling Verdragen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Marieke Borren
Dr. Marieke Borren werkte tot voor kort als postdoctoraal onderzoeker aan de faculteit filosofie van de Universiteit van Pretoria, Zuid-Afrika. Op dit moment is ze UD filosofie aan de Open Universiteit en UD gender en postcolonial studies aan de Universiteit Utrecht.

Harry Groenenboom
Mr. drs. Harry Groenenboom studeerde Nederlands recht en filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hij werkt als advocaat bij Janssens Den Boef Advocaten in Houten.

Federico Bergamasco
PhD Researcher, Université du Luxembourg, Faculty of Law, Economics and Finance, Federico.bergamasco@uni.lu

Jie Long
Faculty of Law, The University of Hong Kong, Hong Kong, longjie@hku.hk.
Article

Disarmament in Outer Space

Banning ASAT Weapons with Soft Law?

Journal International Institute of Space Law, Issue 1 2017
Authors Takuya Sugimura

Takuya Sugimura
Article

The Implementation of TCBMs in Outer Space Activities

From the OST Principles to the International Space Governance Action

Journal International Institute of Space Law, Issue 1 2017
Authors Valentina Nardone
Author's information

Valentina Nardone
Ph.D. in Public, Comparative and International Law, Sapienza University of Rome, valentina.nardone@uniroma1.it.
Article

Space Traffic Management

Top Priority for Safety Operations

Journal International Institute of Space Law, Issue 1 2017
Authors Claudiu Mihai Taiatu
Author's information

Claudiu Mihai Taiatu
Adv. LL.M. in Air and Space Law, Leiden University

Huxiao Yang
Civil Aviation University of China

Chang Dai
Leiden University
Article

Legal Loophole or Just a Matter of Interpretation?

On the Outer Space Treaty’s Methodology Test with the Diversification of Space Activities

Journal International Institute of Space Law, Issue 1 2017
Authors Merve Erdem
Author's information

Merve Erdem
Department of International Law, Ankara University Faculty of Law, Cemal Gürsel Caddesi No: 58, 06590, Cebeci, Ankara, Turkey, erdemm@ankara.edu.tr
Article

The 45%

How Vague, Ambiguous, and Contradictory Language within the International Traffic in Arms Regulation Is Hindering the Development of Space Technology and International Cooperation in the United States

Journal International Institute of Space Law, Issue 1 2017
Authors Marshall Mckellar
Author's information

Marshall Mckellar
University of Mississippi School of Law, United States, marshallmckellarusa@gmail.com
Article

Outer Space Treaty 1967 vs. 2017

A lex specialis or Derogation from Human Rights?

Journal International Institute of Space Law, Issue 1 2017
Authors Milan Mijovic
Author's information

Milan Mijovic
Law School, Union University, Belgrade, Serbian office for Space sciences, research and development, Belgrade, mijovic.milan@gmail.com
Showing 301 - 320 of 332 results
1 2 9 10 11 12 13 14 16
You can search full text for articles by entering your search term in the search field. If you click the search button the search results will be shown on a fresh page where the search results can be narrowed down by category or year.